Journal Sponsorship

Publisher

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung [Raden Intan State Islamic University of Lampung].

Raden Intan State Islamic University of Lampung, Indonesia

Sponsors

  • Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung