Vol 6, No 2 (2014)

Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014

Table of Contents

Articles

PERIKATAN SYARI’AH BERBASIS MUDHARABAH (TEORI DAN PRAKTIK)
Firdaweri Firdaweri | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1713 | Abstract views : 828 times
PDF
IJMA’ DAN ISSU KOTEMPORER
Susiadi AS | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1714 | Abstract views : 2132 times
PDF
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Muhammad Zaki | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1715 | Abstract views : 4950 times
PDF
PDF
AS-SUNNAH (HADITS) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)
Relit Nur Edy | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1717 | Abstract views : 13471 times
PDF
KONSEP HARGA DALAM EKONOMI ISLAM (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)
Syamsul Hilal | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1718 | Abstract views : 5867 times
PDF
KONTRIBUSI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Ahmad Khumaidi Ja’far | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1719 | Abstract views : 370 times
PDF
POLA ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Abdul Qodir Zaelani | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1720 | Abstract views : 1563 times
PDF
PENCATATAN PERKAWINAN DAN SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM TATANAN KONSTITUSI
Marwin Marwin | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1721 | Abstract views : 1267 times
KEDEWASAAN DALAM AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF INTERDISIPLINER
Sucipto Sucipto | Country :
DOI : 10.24042/asas.v6i2.1722 | Abstract views : 431 times
PDF