Vol 8, No 2 (2016)

Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016

Table of Contents

Articles

KONSEP KEKUASAAN KEPALA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN ISLAM
Agustina Nurhayati | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1242 | Abstract views : 2599 times
PDF
ISTRI MEMBAYAR ZAKAT KEPADA SUAMINYA YANG MISKIN
Firdaweri Firdaweri | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1243 | Abstract views : 1111 times
PDF
PDF
KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN
Abd Kohar | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1245 | Abstract views : 7524 times
PDF
PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA
Ahmad Khumaidi Ja’far | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1246 | Abstract views : 1728 times
PDF
AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
Liky Faizal | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1247 | Abstract views : 3786 times
PDF
MAKNA PERKWINAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF
Moh Rusfi | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1248 | Abstract views : 778 times
PDF
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
Eko Hidayat | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1249 | Abstract views : 38034 times
PDF
SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Moh Yasir Fauzi | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1250 | Abstract views : 611 times
PDF
POLITIK BOURGUIBA TENTANG HUKUM KELUARGA DI TUNISIA (1957-1987)
Ahmad Sukandi | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1252 | Abstract views : 10472 times
PDF
SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Moh Yasir Fauzi | Country :
DOI : 10.24042/asas.v8i2.1251 | Abstract views : 46 times
PDF