Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Nilai-Nilai Moral Kisah Nabi Adam As Di Dalam Al-Qur’an Abstract   PDF
siti maftukhatul, khoiriyah, Sufyan Syafii
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma tentang islam dan negara dalam perumusan dasar negara Indonesia (1945-1953) Abstract   PDF
Qisthi Faradina Ilma Mahanani
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya Staatsblad 1937 No 116 Kasunanan Surakarta Tahun 1937-1940 M Abstract   PDF
agus triyanta
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Problematika Dan Alternatif Inovasi Pembelajaran Sejarah Islam Abstract   PDF
Uswatun Hasanah
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Relevansi Pemahaman Islam Madzhab Ciputat & Himpunan Mahasiswa Islam Terhadap Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam Dan Gerakan Pemikiran Abstract   PDF
Samudra Eka Cipta, Taufan Sopian Riyadi
 
Vol 1, No 2 (2020): Jurnal El Tarikh Sejarah Pabrik Gula Modjopanggoong Sebagai Roda Ekonomi Abad 20 Abstract   PDF
Dwi Junianto, Dita Hendriani
 
1 - 6 of 6 Items