Peranan Konselor dalam Penerapan dan Pemupukan Nilai-Nilai Murni Melalui Rogram Konseling Terhadap Remaja di Sekolah: Satu Wadah Terpadu Antara Guru dan Kounselor

Nova Erlina

Abstract


This research aims to review the role of counseling toward the development of qamil people. This research will review and understand western caucus perspectives on human research functions on earth based on freud and rogrs theory. The problem is why human life on earth is causing problems especially from the spiritual aspect even though it has often received counseling therapy. Diseases associated with mental disorders such as new rosis, Emotional instability, stress, mental disorders and their compatriots are evidence of a person's need for counseling. The formation of a model that strives for the overall development of the workforce is expected to be practiced to care for clients facing personal problems, the families of the community. This model is expected to become a martial-client mechanism to deal with every problem not only from the spiritual aspect, even form a healthy human, motivated, confident and willing to face all the problems and challenges in human life in the future.


Keywords


Counseling Program, Counseling Program

Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz, M. Z. (2001). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Agensi Dadah kebangsaan.2001. kenali dan perangi dadah. kementrian dalam negeri. kuala lumpur.

Ali yacob.1995. perkhidmatan kaunseling kes ditanah suci. kajang. Selangor. Makruf pub.

Amer Shakir zainolo.2001. membina kendiri unggul berkarisma. kuala lumpur.jelattek.

Aminah Hashim dan Arthur p. lioyd.1994. bimbingan dan kaunseling dimalaysia. kuala lumpur. dewan bahasa dan pustaka.

As Syaik Ahmad Ridha Hasbullah.200.taqurrub. mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. kula lumpur. hidayah.

Aziri Aziz.1995. teknik ingatan untuk pelajar. siri pelajar cemerlang. Quantum Leaning Publishers.

Fadhilah Abdul Alim & Muhamad Abdul Shahbudin.1999.asas asas pembentukan akhlak mulia. kempas.johor. jahebarsa.

Mohd Sofian Aomar.aminuddin Yosof & Borhan Yusof.2001. korikulum peranan dan implikasi. kuala lumpur.utusan.

Norlida Md Top .1999.persepsi pelajar tingkat 5 yang mengikutib aliran teknik disekolah menengah teknit batu pahat terhadap penghayatan nilai murni dirinya dan kaunselor. Tesis sarjana pendidikan dan bimbingan kaunseling fakulti pendidikan. UTM,johor.

Zuriadah Abdul Rahman.2001. pengenalan kaunseling kelompok.kuala lumpur. Utusan pub.

Abdul Ghafar, T. (1998). Strategi dan Kawalan Disekolah Sekolah. Kuala Lumpur: Dadah.

Abdullah, M. M. (2001). Kaunseling, Teori, Proses dan Kaedah. Edisi Kedua. . Selangor: Fajar Bakti.

Ghayani, S. M. (1996). Bimbingan Membina Minda dan Jiwa Remaja Cemerlang. Selangor: Pustaka Ilmi.

Habibah, A., & Noran, F. (2002). Psikologi Personality. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim, M. (2001). Memimpin Remaja Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ikhwan, Y. (2002). Kaunseling Kerir Menurut Perspektif Islam. Johor. Retrieved from Kertas kerja bimbingan dan kaunseling. April 2002. Fakulti pendidikan UTM. Skudai,: johor.sss

Ismail, A. A. (1998). Membina Minda dan Pribadi islam. Kuala Lumpur: Al-hidayah.

Johari, A. (1994). Nilai Nilai Islam 5 Membina Pribadi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia, K. p. (2002, Mei 1). Tugas dan Tanggung Jawab Kaunselor. Retrieved from http://members.tripodasia.com.mv/skkamill/bk.html

Nik, N. A. (1994). Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noordin, T. A. (1992). Pendidikan dan Wawasan 2020. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noordin, T. A. (1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Kuala Lumpur Bahasa dan Pustaka.

Nordin, A. B. (1994). Reformasi Pendidikan Dalam Menghadapi Cabaran 2020. Kuala Lumpur: Nurin Enterprize.

Rogers, C. (1961). On a Person. Boston: Huoghtaon Mifflin Company.

Zahid, M. N. (2004). Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Ent.
Article Metrics

Abstract views : 497 | PDF downloads : 458

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2014 Nova Erlina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.