Journal Contact

Mailing Address

Prodi Pendidikan Matamatika

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar lampung

Telp. +6285369557921

Principal Contact

Nanang Supriadi
Dr
Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung

Prodi Pendidikan Matamatika

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar ampung

Telp. +6285369557921


Email: pspm@radenintan.ac.id

Support Contact

Muhamad Syazali
Email: muhamadsyazali@radenintan.ac.id