Islamic Education; Religion; Indonesia; Islamic studies; Jurnal DOAJ; pendidikan Islam

Vol 11, No 2 (2020)

Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam

Table of Contents

Articles

Teni Maryatin, Syihabuddin Syihabuddin, Sofyan Sauri, Momod Abdul Somad
10.24042/atjpi.v11i2.7284 | Abstract views : 389
PDF
153 - 174
Islam Daroini, Afiful Ikhwan, Anip Dwi Saputro
10.24042/atjpi.v11i2.7001 | Abstract views : 309
PDF
175 - 189
Sultan Hadi Prabowo, Agus Fakhruddin, Miftahur Rohman
10.24042/atjpi.v11i2.7806 | Abstract views : 7885
PDF
191 - 207
Nusrotus Saidah, Izzatul Khayatil Isnaini
10.24042/atjpi.v11i2.6889 | Abstract views : 842
PDF
209 - 220
Abid Rohmanu, Evi Muafiah Muafiah, Arif Rahman Hakim, Vivi V. W. Damayanti
10.24042/atjpi.v11i2.7019 | Abstract views : 1561
PDF
221 - 241
Imam Syafei, Hayyu Mashvufah, Jaenullah Jaenullah, Agus Susanti
10.24042/atjpi.v11i2.7804 | Abstract views : 4381
PDF
243 - 257
Mochamad Alfin Islamudin, Eni Fariyatul Fahyuni
10.24042/atjpi.v11i2.6852 | Abstract views : 421
PDF
259 - 273
Syarif Syarif, Nur Kholis
10.24042/atjpi.v11i2.7106 | Abstract views : 1290
PDF
275 - 293
Yayuk Dwi Wahyuni, A. Taqiyudin Absor, Ahmad Iqbal Hs
10.24042/atjpi.v11i2.7856 | Abstract views : 381
PDF
295 - 318
Heru Juabdin Sada, Abi Fadila
10.24042/atjpi.v11i2.7441 | Abstract views : 349
PDF
319 - 330