Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab al Lahjaat fii al Lughoh al ‘Arabiyah (Dirosah Tahliliyah ‘an Asbaab Ikhtilaaf al Lahjaat wa ‘Anaashiriha) Abstract   PDF
Muflihah muflihah
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Al-'Alaqah baina al-Kafaah al-Mihniyyah li Mu'allim wa Raghbati al-Talamidz fi Ta'allum al-Lughah al-'Arabiyyah bi Maharah Qiro'ah al-Nash al-'Arabiyyah bi al-Madrasah al-'Aliyyah al-Muhajirin Muwas Rawas Sumatra al-Junubiyyah Abstract   PDF
Yuniar Yuniar, Atikah Marwa
 
Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Al-Lu'bah al-Lughawiyyah al-Namudzajiyyah fi Ta'lim al-Kitabah Abstract   PDF
Arif Widodo
 
Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Al-Tasybih fi al-Akhadis al-Nabawiyyah min Kitab “al-Lu’lu’ wa al-Marjan fima Ittafaqa ‘alaihi al-Syaikhon” Abstract   PDF
Fatkhul Ulum, Munir Munir, Amrah Kasim
 
Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Al-Usus al-Tsaqafiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah Abstract   PDF
Rima Ajeng Rahmawati
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Analisis Buku Teks Al-'Arabiyyah li al-Nasyiin Karya Mahmud Ismail Shini,dkk Abstract   PDF
Roviin Roviin
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Analysis of History Materials of Teaching Book History of Islamic Culture in Islamic Senior High School Abstract   PDF
safari daud
 
Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Anaslisis Kesantunan Berbahasa Menurut Leech pada Tuturan Berbahasa Arab Guru Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017 (Kajian Prgmatik) Abstract   PDF
Yeni lailatul Wahidah, Hendriana Wijaya
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Arabic Education and Modern Learning Construction in Muslim Minority Islamic Boarding School in Indonesia Abstract   PDF
Ismail Suardi Wekke
 
Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Aspek Gramatikal Syaikh Nawawi Al-Bantani (Perspektif Linguistik Arab) Abstract   PDF
Kamran Kamran
 
Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Atsar Istikhdam al-Wasail al-Ta'limiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah fi Jami'ah Indonesiya al-Tarbawiyyah bi Jazirah Jawa al-Gharbiyyah Abstract   PDF
Yufi Mohammad Nasrullah
 
Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Bahasa Arab dan Psikolinguistik: Kajian Konseptual dan Historis Abstract   PDF
Zulhannan Zulhannan
 
Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Competency-Based Syllabus and Skills-Based Syllabus of Arabic Learning in College Abstract   PDF
Nuraini Nuraini
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Daur al Ta’lim al Iliktruni fii Ta’lim al Lughoh al ‘Arabiyyah Abstract   PDF
Erma Febriani, Talqis Nurdianto
 
Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Daur Tasmim Madah al-Imla' li Tullab al-Sanah al-Ula bi Kuliyyah al-Mu'allimin al-Islamiyyah li Tarqiyyati Maharah al-Kitabah Abstract   PDF
Asrofik Asrofik
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Dosen Bahasa Arab dan Kompetensinya dalam Mengaktualisasikan Teknik Pembelajaran Interaktif Abstract   PDF
Alinis Ilyas
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Experimental Research: The Effectiveness of Card Game Learning Media in Learning Shorof Abstract   PDF
arif humaini
 
Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Hypnoteaching Method in Arabic Learning Abstract   PDF
R Umi Baroroh, Abdul Kahfi Amrulloh
 
Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Improving Students’ Professionalism in Arranging and Developing RPP through Curriculum Development and Learning Planning Courses Abstract   PDF
Umi Hanifah
 
Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Istikhdam Kitab "Al-Jurumiyyah" wa "Al-Amtsilah al-Tasrifiyyah" fi Ta'lim Qawaid al-Lughah al-'Arabiyyah bi Ma'had "Dar al-Hikmah" Al-Salafi Basuruwan Abstract   PDF
Qurroti Ayun
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Istikhdam Salm al-Taqdir al-Lafdiy ka Taqwin Badli fi Ta'lim Maharat al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Jami'ah Abstract   PDF
Burhan Yusuf Habibi
 
Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Kesamaan Bunyi pada Sajak (Kajian Fonologi al-Qur’an dalam Surat al ‘Asar) Abstract   PDF
Muhammad Afif Amrulloh
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Khasais al-lughah al-'Arabiyyah al-Fusha wa Makaniha fi al-Din al-Islamiy Abstract   PDF
Hasyim Asy’ari
 
Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Linguistic Thoughts as The Basis of Arabic Learning Innovation Abstract   PDF
Thonthowi Thonthowi
 
Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Motivasi Belajar Bahasa Arab (Studi Kasus Mahasiswa PBA IAIN Palangkaraya 2017/2018) Abstract   PDF
Nur Fuadi Rahman
 
1 - 25 of 50 Items 1 2 > >>